Skip to main content

FluidReview
Utlysning av innovasjonsmidler i Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst RHF utlyser herved midler til prosjekter innen forskningsbasert og behovsdrevet innovasjon. Prosjektene må ha oppstart maksimum tre måneder etter tildeling.


Hvem kan søke?
Prosjektleder (søker) må være ansatt i minst 20% stilling ved et helseforetak / privat, ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller ved en privat institusjon med søknadsadgang. Søknaden må fremmes gjennom en søkerinstitusjon.

Søknaden skal sendes inn elektronisk. Søknadsskjemaet er tilgjengelig ved innlogging (brukernavn og passord) til en egen søkerkonto vist til høyre på denne siden. Dersom du har glemt passord, trykk på lenken “Trouble signing in?”.

Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan rettes til Helse Sør-Øst RHF på denne adressen: innovasjon@helse-sorost.no.
 
Søknadsfrist  22. mars 2018 kl. 16:00.